logotype

Välkommen

grafikelement i menyn
grafikelement i menynFöretaget
grafikelement i menynUtbildning
grafikelement i menynRestaurang
grafikelement i menynKontakt

bildVi är ett relativt ungt företag i utbildnings- och föreläsningsbranschen. Huvudsakligen arbetar vi med föreläsningar, seminarier och andra utbildningar för i första hand ideella organisationer såsom föreningar och förbund.

Vår idé är att föreläsa på ett personligt sätt som är anpassat för kunden så att kunskapen blir lätt att ta till sig och tillämpa. Det är mycket viktigt för oss att ni känner er trygga i våra händer och att ni känner att vårt material är relevant för er.

En del av vår målsättning är att vara i frontlinjen för funktionella och moderna utbildningsformer och kommer att lägga stor energi på att kartlägga processer som vi möter i efterforskningar vi själva gör men även att kartlägga och studera de situationer vi möter ute hos kunderna.

Detta kommer att vara vår grund för att utveckla ett eget och unikt material. Vår avsikt är att sedan föra detta tillbaka till er genom att direkt tillämpa aktuell kunskap i alla våra föreläsningar.

Vi tror även att för att kunna vara aktuella är det viktigt att vi producerar vårt eget utbildningsmaterial, det ger oss möjligheten att ytterligare komma närmare er när vi möter er som föreläsare.

Som ett ungt och dynamiskt utbildningsföretag med stora ambitioner och stor erfarenhet hoppas vi kunna bli en bra resurs för er och att vi kan få ett långtgående samarbete där vi växer tillsammans.